Poczet sztandarowy Gimnazjum Gminy Oleśnica w hołdzie żołnierzom wyklętym (01 marca 2016)

(1/11): (2/11): (3/11):
(4/11): (5/11): (6/11):
(7/11): (8/11): (9/11):