Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów - Samorząd uczniowski

foto1
TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE!
foto1
MÓWISZ: GGO. MYŚLISZ: OK.!
foto1
JUŻ NIE MUSISZ SZUKAĆ. ZNALAZŁEŚ!
foto1
NASZE GIMNAZJUM JEST NA 6!
foto1
ZAPRASZAMY DO NAS!
+48 71 314 02 36
gimnazjum@olesnica.wroc.pl

Blue Flower

Blue Flower

Blue Flower

Blue Flower

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 

Cele:

 • Wdrażanie uczniów do samorządności
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym
 • Kształtowanie postaw odpowiedzialności i szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych
 • Integracja działań wychowawczych szkoły
 • Dostrzeganie potrzeb szkoły i sposobów rozwiązywania problemów i zadań w środowisku szkolnym

Zadania:

 • Przygotowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
 • Czynny udział w planowaniu i realizacji statutu szkoły
 • Systematyczna organizacja zebrań SU, planowanie bieżących działań, protokołowanie poczynań SU
 • Angażowanie społeczności uczniowskiej w realizację działań zaplanowanych w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych
 • Przygotowanie i organizacja imprez szkolnych
 • Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią
 • Współpraca z samorządami klasowymi, dyrektorem szkoły, nauczycielami, rodzicami, instytucjami samorządowymi działającymi na rzecz edukacji i spraw społecznych
 • Udział w akcjach charytatywnych
 • Kontynuacja konkursu na najlepszą klasę w gimnazjum